Za v.d. direktora Puteva Srpske prodavnica poljoprivredno zemljište?

Za v.d. direktora Puteva Srpske prodavnica poljoprivredno zemljište?

Milan Dakić, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" potpisao je ugovor sa Goranom Lazarevićem, vlasnikom STR "Razvitak"

Otvoreno pismo Slobodana Vasiljevića
Novi napad na Slobodana Vasiljevića
Falsifikovani ugovori u Putevima Srpske?!

Milan Dakić, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća “Putevi Republike Srpske” potpisao je ugovor sa Goranom Lazarevićem, vlasnikom STR “Razvitak” iz opštine Šekovići da “Putevi Srpske” izdaju u zakup dio javne površine, odnosno trotoara STR “Razvitak”. Ovdje možda ništa i ne bi bilo sporno, da u ugovoru koji je dostupan našoj redakciji, tačnije u njegovom članu 1. ne piše da “Zakupodavac ustupa pravo korišćenja putnog zemljišta, koje se nalazi u okviru regionalnog puta R1-4101, dionica Šekovići – Caparde, sa desne strane puta…koje će se koristiti u svrhu prilaza poljoprivrednoj parceli.”

Kako se na naslovnoj fotografiji jasno vidi, parcela se nalazi u strogom centru opštine, pored same radnje i nema nikakve veze sa poljoprivrednim zemljištem. U ugovoru se navodi i da je vrijeme važenja istog od 1.10.-31.12.2023. sa mogućnosti produženja zakupa. Cijena zakupa za ova tri mjeseca iznosi, vjerovali ili ne, 1.5 konveritbilnih maraka. 

Inače, ranije je Komunalna policija opštine Šekovići rješenjem uklonila nelegalnu piljaru ispred STR “Razvitak” čiji je vlasnik – pomenuti Goran Lazarević, član SPS-a Gorana Selaka. Goranova supruga Snežana bila je na kandidatskoj listi za odbornika Selakove partije.

Nakon toga, Lazarević zaključuje Ugovor sa “Putevima Republike Srpske “o zakupu putnog zemljišta gdje u članu 1. stoji da će se površina koristiti kao prilaz poljoprivrednoj parceli što STR “Razvitak” u centru opštine nije.

Naša redakcija poslala je upit i Putevima Srpske, a njihov odgovor ćemo objaviti odmah po dospijeću.

Infoveza