Serijal „DEP-OT“: Prljavi novac na regionalnom smetlištu – III dio

Serijal „DEP-OT“: Prljavi novac na regionalnom smetlištu – III dio

Portal Infoveza nastavlja sa objavljivanjem nepravilnosti vezanih za deponiju u banjalučkom naselju Ramići. Ovoga puta, naša redakcija je u posjedu do

Sud vraća obespravljene vatrogasce na posao! Utvrđeno da je gradonačelnik Ćurić kršio ljudska prava i vršio mobing nad vatrogascem Jovom Bokunom!
KRAJ ZA CENZURU PROJEKTA AUTOPUTA BANJALUKA-PRIJEDOR? Sud opet usvojio žalbu Centra za životnu sredinu
Šta je našla finansijska policija: Nije bilo većeg diva u novijoj istoriji Hercegovine, a da je tiše pao

Portal Infoveza nastavlja sa objavljivanjem nepravilnosti vezanih za deponiju u banjalučkom naselju Ramići. Ovoga puta, naša redakcija je u posjedu dokumentacije koja dokazuje da su rukovodioci DEPOT-a, namjerno ili ne, oštetili ovo preduzeće za više od milion konvertibilnih maraka. Sve je počelo sa potpisivanjem ugovora za sanaciju deponije, izgradnju sistema za degasifikaciju i izgradnju sanitarne kasete sa firmama Eko – Euro tim iz Banjaluke kontroverznog biznismena Draška Ilića i firmom Tekton-Termoklima .  Posao sklopljen krajem 2013. odnosno početkom 2014. bio je vrijedan preko 3.25 miliona KM.

Problemi su krenuli odmah na početku, kada je DEP-OT tri puta od izvođača radova u pisanoj formi tražio da počne sa izvođenjem posla i da im dostavi dinamički plan aktivnosti. Kako se izvršilac nije javljao na poziv, niti se izjasnio o ovom pitanju, postavili su rok do 23. aprila da počnu sa radovima. Međutim, od Eko – Euro tima nisu dobili nikakav odgovor i izvršilac nije počeo sa radovima, a kako su tada naveli iz DEPOT-a, nisu pokazivali ni namjeru da počnu sa radovima prema potpisanom ugovoru. Nadzorni organ (Institut za građevinarstvo „IG“) ih je 25.04.2014. obavijestio da izvođač nije postavio gradilište niti je počeo sa radovima i da na mjestu nema radnika i mašina.

Dana 28.04.2014. godine, DEP-OT je poslao prijedlog za raskid ugovora i tražili su mišljenje i odobrenje nadležnih institucija. Istog dana su obaviješteni da je prijedlog proslijeđen u Svjetsku banku (kojoj je USAID povjerio implementaciju projekta), a potrebno je imati u vidu i da je rok za završetak radova bio 2. maj 2014. godine

Nadzorni odbor DEPOT-a je 29. aprila donio zaključak kojim nalaže upravi preduzeća da preduzme sve neophodne radnje koje idu u korist preduzeća, a u vezi sa raskidom ugovora. Kako nisu imali odgovor od izvršioca posla, a nisu imali ni komentare ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (PMU) i Svjetske banke na njihov prijedlog za raskid ugovora, a s obzirom na to da su morali da prate zaključak nadzornog odbora, poslali su informaciju o prestanku ugovor o radu za izvršilac JV Eko Euro Tim-His-Tekton-Termoklima.

Ovdje je bitno istaći i da su na sastancima koji su organizovani u cilju rešavanja problema implementacije ugovora, predstavnici nadležnog ministarstva i Svjetske banke uvijek isticali da su ugovorne strane DEP-OT i JV Eko Euro tim-Tekton-Termoklima, tako da je odgovornost za odluku bila na DEPOT-u kao ugovornoj strani.

Tada su zamolili i ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS i Svjetsku banku da im pomogne u pravnom tumačenju u u vezi sa aktiviranjem izvođačke garancije kao pravnog instrumenta protiv izvršioca koji ne sprovodi ugovor. Od banke nisu dobili nikakav odgovor, a iz ministarstva su dobili odgovor da isto nema nadležnost za usluge pravnog tumačenja.

Konačno, nadzorni odbor društva je na sjednici odžanoj 28. maja 2014. godine donio zaključak broj 011-830/14, da se preduzmu sve neophodne radnje za aktiviranje obezbjeđenja poslovanja.

Za DEP-OT je najvažnije bilo da se nastavi procedura za izbor novog izvršioca posla i da se izbjegne dodatno odlaganje radova, jer je sezona rada bila u toku. U telefonskom razgovoru sa predstavnikom Svjetske banke Kerlet rečeno nam je da za nastavak postupka postoje dvije mogućnosti: da se pozove nova ponuda po skraćenom postupku (NCB) ili da se ide na drugog najboljeg ponuđača.

Oba prijedloga su razmatrana na sjednici nadzornog odbora preduzeća i donijeta je odluka da se ide na novi poziv za podnošenje ponuda po skaćenom postupku (NCB), što je i urađeno, a novi izvođač je posao uradio u skladu sa projektom i ugovorom.

Ovdje dolazimo do najbitnijeg dijela priče, a to je da je tadašnji direktor DEPOT-a Novo Grujić, aktivirao izvođačku garanciju samo dva dana prije ugovorom definisanog roka i time je od Eko – Euro tima naplaćeno preko 650 hiljada maraka „penala“. Međutim, pošto je garancija aktivirana dva dana ranije, Eko – Euro tim se žalio i u postupku koji se vodio pred Okružnim sudom u Banjaluci dobio presudu!

Okružni sud u Banjoj Luci je presudio da „DEPOT“ mora da plati 650.000 KM glavnice, 600.000 KM kamate i 20.000 KM sudskih troškova, odnosno blizu 1.2 miliona maraka, o čemu su mediji izvještavali 2019. godine.

Jeste, „Eko – Euro tim“ je dobio tu presudu, ali smo se mi žalili na nju i očekujemo novu presudu koja će ići u našu korist. Pravda je spora, ali dostižna i mislim da je u ovom slučaju neupitna i da će prvostepena presuda biti poništena“, rekao je za portal Moja Banjaluka tadašnji direktor „DEPOT-a“ Novo Grujić.

Međutim, brzo će se ispostaviti da je Grujić obmanjivao javnost i da je DEP-OT prvenstveno njegovom zaslugom izgubio 1.2 miliona javnog novca.

Na naše pitanje zašto je Novo Grujić povukao bankarsku garanciju na štetu Eko – Euro tima nekoliko dana prije ugovorom definisanog roka i na taj način ovoj firmi omogućio da na sudu dobije DEP-OT iz preduzeća nisu imali odgovor.

Interesantno, u DEPOT-u je vladao muk i kada smo im poslali upit da li je v.d. direktora Željko Savić podnio krivičnu prijavu protiv bivšeg direktora Nove Grujića, s obzirom na to da je pomenuti oštetio preduzeće, što smo detaljno opisali u tekstu Serijal DEP-OT: Prljavi novac na regionalnom smetlištu – II dio.

Piše: Stefan Blagić