Prirodni resursi sa Ozrena su na ivici propasti

Prirodni resursi sa Ozrena su na ivici propasti

Sutrašnja odluka Narodne Skupštine biće presudna za  budućnost prirodnih resursa. Ova odluka će uticati na način na koji

Nova krađa šume u Šumskom gazdinstvu Čemernica dok nadležne institucije ignorišu kriminal
Epilog pisanja našeg portala: Izvještaji protiv svih osumnjičenih!
Organizovana krađa šume u Kneževu

Sutrašnja odluka Narodne Skupštine biće presudna za  budućnost prirodnih resursa. Ova odluka će uticati na način na koji ćemo upravljati i čuvati našu prirodu, osiguravajući njen opstanak i održivost za naredne generacije. 

Izvor: Saopštenje

Predstavnici ekoloških udruženja koja djeluju na području Ozrena, „OZRENSKI STUDENAC“ Sočkovac i „GOSTILJ OZREN“ Boljanić žele da ukažu na značaj odluke koju će sutra,  donijeti poslanici u Narodnoj Skupštini Republike Srpske na redovnom zasijedanju, a tiče se usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o geološkim istraživanjima.

Naime, izmjenom člana 33, stava 5 aktuelnog Zakona o geološkim istraživanjima koji daje mogućnost lokalnoj zajednici da onemogući detaljna geološka istraživanja teških metala poput nikla, kobalta ili litijuma, čija eksploatacija ostavlja trajne posljedice u pogledu kvaliteta životne sredine, budućnost naših prirodnih obnovljivih resursa (šume, vode, plodno zemljište) kao i preduslovi za zdrav i kvalitetan život naših sadašnjih i budućih generacija daju se na milost i nemilost privatnih zapadnih kompanija.

Donošenjem novog Zakona o detaljnim geološkim istraživanjima u julu 2022. iz prethodnog zakona izbačena je zabrana vršenja ovakvih projekata u naseljenim mjestima da bi ovim aktuelnim izmjenama, koje su u toku, bilo predloženo ukidanje saglasnosti lokalne samouprave kojom je projekat mogao biti zaustavljen. Jasno je da ovakve izmjene Zakona pogoduju isključivo investitoru a na štetu lokalne zajednice koja je obuhvaćena projektom.

Što se tiče zakonom predviđene procedure za dodjelu koncesije na eksploataciju koja slijedi nakon obavljenih detaljnih geoloških istraživanja, na primjeru projekta rudnika litijuma u Loparama možemo da vidimo da je lokalna samouprava nemoćna u pokušajima da pravnim putem ospori ovaj projekat.

Nameće se samo po sebi to da je nužno potrebno ovakve projekte koji su vezani za istraživanje i eksploataciju teških metala regulisati posebnim pravnim aktima koji bi i u procesu dodjele prava na istraživanje kao i prava na eksploataciju uključili i lokalnu zajednicu kako je i predviđeno odredbama Arhuške konvencije čija je BiH potpisnica.