NS RS u prošloj godini potrošila skoro 645 000 KM na automobile

NS RS u prošloj godini potrošila skoro 645 000 KM na automobile

Narodna skupština Republike Srpske svake godine troši velike sume novca budžetskih korisnika na službena vozila. Pored nabavke službenih automobile, n

Građani u BiH kupuju krševe, zvaničnici se časte skupocjenim limuzinama
Oštećen automobil glavnog urednika Buke
Vlada RS kupuje nove automobile

Narodna skupština Republike Srpske svake godine troši velike sume novca budžetskih korisnika na službena vozila. Pored nabavke službenih automobile, novac  se troši i na servisiranja i održavanja automobila, osiguranja, usluge pranja, sipanje goriva, kupovina i zamijena guma itd.

Narodna skupština je u 2019. godini utrošila približno 645 000 KM samo na automobile.

Krajem prošle godine utrošeno je 34 000 KM bez PDV-a za nabavku novog vozila, a samo nekoliko mjeseci ranije, u aprilu 2019., potrošeno je dodatnih 419 000 KM bez PDV-a za kupovinu putničkih automobila za potrebe NS RS.

NS RS je u 2019. godini izdvojila velike sume novca za gorivo, održavanje i popravke automobila.

Za servisiranje i održavanje vozila Škoda van garantnog roka za period od godinu dana (ugovor traje do marta 2020.) bilo je potrebno izdvojiti skoro 35 000 KM bez PDV-a, dok je održavanje u garantnom roku iznosilo 6 500 KM bez PDV-a.

Za održavanje i servisiranje vozila marke Audi utrošeno je 4 891 KM za 12 mjeseci, ugovor ističe u martu ove godine.

Za održavanje, servisiranje i popravku vozila Reno iz budžeta za 2019. godinu utrošeno skoro 19 000 KM bez PDV-a, što u konačnici iznosi oko 65 hiljada KM bez PDV-a samo za održavanje i servisiranje službenih vozila Narodne skupštine NS RS.

Velika stavka u budžetu NS RS je i gorivo, te je prošle godine u februaru potpisan ugovor sa pumpom NESTRO PETROL a.d. Banja Luka, i vrijednost ugovora je 111 819 KM sa PDV-om. Vrijednost ugovora u 2018. godini je iznosio 85 000 KM. Za ovu godinu jos uvijek ili nije donesena odluka o nabavci goriva ili još nije zvanično objavljena.

Narodna skupština je, prema planu o nabavkama, u 2020. godini izdvojila 6 000 KM za pranje službenih automobila. Ugovor je sklopljen sa AS Star d.o.o Banja Luka, po ugovoru će za godinu dana za pranje vozila biti utrošeno 5 988 KM. AS Star d.o.o Banja Luka je i prošle godine prao automobile Narodne skupštine RS, s tim da je tada zaradio skoro hiljadu KM manje nego što će ove godine.

Direktni sporazum za osiguranje automobila od autoodgovornosti je sklopljen sa „Drina osiguranje“ a.d. Milići, i vrijednost ugovora je 5 963,17 KM.

Ono što je naročito zanimljivo jesu direktni sporazumi, a koje NS RS nerijetko sklapa sa određenim isporučiocima.

Prema Zakonu o javnim nabavkama BiH, ugovorni organ sprovodi postupak direktog sporazuma za nabavku robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od iznosa od 6.000,00 KM.

Član 90. Zakona o javnim nabavkama BiH glasi: “Direktni sporazum je postupak u kojem ugovorni organ nakon ispitivanja tržišta traži pismeno prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača i pregovara ili prihvata tu cijenu, kao uslov za konačni sporazum. Ugovorni organ dužan je donijeti interni pravilnik o postupku direktnog sporazuma, koji treba biti usaglašen s modelom pravilnika o postupku direktnog sporazuma koji propisuje Agencija. “

Nerijetko se dešava da direktni sporazumi budu predmet raznoraznih malverzacija, kada se u pitanju javne nabavke u javnom sektoru.

Za nabavku guma ove godine NS RS daje 11 000 KM bez PDV-a, a isporučilac je „AUTO CENTAR MERKUR“ d.o.o. Banja Luka. Ljetnje i zimske gume su se kupovale i prošle godine i tada je utrošeno 14 510 KM.

Ugovori za servisiranje i održavanje vozila i o nabavci goriva u 2020. godini još nisu potpisani.

(infoveza.com)