Vlada RS preko Aerodroma RS finansira firme Dodikovog zeta i sina

Vlada RS preko Aerodroma RS finansira firme Dodikovog zeta i sina

Skupština akcionara preduzeća Aerodromi Republike Srpske je 7.2. usvojila Plan poslovanja društva za period 2020. do 2022. godine. Prema ovom trogo

Firme bliske vlasti “osvjetljavaju” Doboj
RUGIP darežljiv prema “PROINTERU”
Kad bolnica u Doboju nabavlja hranu: “Novo-teks” i “Univerzal –DO” ne brinu za konkurenciju

Skupština akcionara preduzeća Aerodromi Republike Srpske je 7.2. usvojila Plan poslovanja društva za period 2020. do 2022. godine.

Prema ovom trogodišnjem planu i dalje predviđaju subvencije Vlade Republike Srpske u iznosu od 1.900.000 KM na godišnjem nivou.

Preduzeće za usluge u vazdušnom saobraćaju Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka posluju kao otvoreno akcionarsko društvo.

Pet najvećih akcionara

Za 2020. godinu je planirano da ukupni prihodi iznose 6.785.000 KM, od čega će samo od Vlade RS da dobiju 1.900.000 KM. Jedini veći planirani prihod od ove subvencije vlade jeste prodaja mlaznog goriva i avio benzina.

Ukupni planirani rashodi za tekuću godinu iznose 6.627.200 KM, odnosno, dobit koju će ostvariti Aerodromi RS iznosi 167.800 KM.

Ukupni prihodi

Ukupni rashodi

Vrlo lako se može da zaključiti da Aerodromi RS posluju pozitivno posluju isključivo zahvaljujući subvencijama Vlade Republike Srpske, te da Vlada RS ne poklanja svake godine 1.900.000 KM ovo preduzeće bi se nalazilo u velikom minusu.

Za 2021. i 2022. godinu je planirano da se ta razlika između prihoda i rashoda poveća, ali i dalje nedovoljno da bi preduzeće samostalno poslovalo pozitivno , tačnije bez subvencija Vlade RS.

Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, za naš portal kaže kako donacije, koje Aerodromi RS dobijaju od Vlade RS, nije nešto što je uobičajno u poslovanju bilo kojeg privrednog subjekta.  “Aeodromi RS su počeli da žive funkcionišu zahvaljući letovima “low cost” kompanije, ali sada bi bilo normalno očekivati da se ova firma dalje razvija u smislu korištenja svih kapaciteta. Kao i svako drugo preduzeće, Aerodromi RS treba da imaju neku svoju internu ekonomiju, te treba da se radi na tome da posluju bez donacija Vlade RS. “, navodi Pavlović.

Do podataka na šta se sve novac troši veoma je teško doći. Aerodromi RS su sakrili podatke o planiranim i realizovanim nabavkama za 2018. godinu.

Podaci do kojih se može doći govore da značajan dio novca odlazi na plate zaposlenih, te da u naredne 3 godine planiraju da povećaju broj zaposlenih uslijed rasta obima saobraćaja i uz saglasnost resornog ministarstva, jer će, kako se navodi u planu, u velikom procentu biti zavisni od budžeta RS i subvencija Vlade RS.

Ukupno na lična primanja u 2019. godini je utrošeno 1.540.000, a u 2020. je planirano da se utroši 1.650.000 KM.

Takođe, subvencije su im potrebne i zbog auniteta za zajam, koji će godišnje iznositi 1.080.000 KM.

Aerodromi RS troše novac i na marketing, pa tako za usluge marketinga unajmljuju marketinšku agenciju Red box media, čiji su osnivači Renato Radišić, sin Mila Radišića i Pavle Ćorović, zet Milorada Dodika.

Kako piše portal Žurnal, Aerodromi RS sarađuju i sa firmom “Prointer ITSS”, sa kojom je povezan i Igor Dodik, sin Milorada Dodika. “Prointer” treba da uspostavi evidenciju odlazaka i dolazaka zaposlenih u vrijednosti oko 7 000 KM.

Vlada Republike Srpske, tačnije budžetski korisnici, na ovaj način indirektno daju novac za finasiranje i kompanije koje su bliske vlasti.

Prema pisanju CAPITALA, Aerodromi RS su 2017. godine prekršili su Zakon o javnim nabavkama BiH i Zakon o javnim preduzećima RS, jer su ugovor za izradu Strategije razvoja međunarodnog aerodroma Trebinje sklopili sa firmom u vlasništvu Zorana Injca, tadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora “Aerodroma RS”.

(infoveza.com)

Piše: Ivana Perišić Blagić