Jedan od primjera preduzeća koja koriste savremenu tehnologiju u svom poslovanju je preduzeće “Tikt d.o.o.” iz Gradiške, koje se bavi mašinskom obradom metala, izradom prototipova i dijelova malih i srednjih serija za mašinsku industriju i auto industriju – sektor trkaćih automobila.

“Naše preduzeće je prije tri godine započelo proces digitalne transformacije i digitalizovali smo skoro sve procese sem finansijsko – knjigovodstvenih poslova. Trenutno smo u pripremi robotizacije jedne do dvije mašine. Što se tiče proizvoda, sve što proizvedemo izvezemo u Njemačku”, poručuje direktor ovog preduzeća Krešimir Bodrožić.

Tikt u saradnji sa Tehničkom školom Gradiška aktivno radi na provođenju dualnog obrazovanja, što u praksi znači praktičnu nastavu đacima, ocjenjivanje i novčanu nagradu za obavljen rad.

“Nakon potpisivanja sporazuma sa Tehničkom školom Gradiška, mi svake školske godine dobijamo popis đaka za praksu, i u saradnji sa profesorima škole, definiše raspored đaka koji dolaze na praksu. Svaki učenik u Tiktu ima svoj dosije. Učenike ocjenjuju mentori u preduzeću. Ocjene se daju profesorima škole na uvid. Učenici dobijaju određenu novčanu naknadu za obavljanje prakse. Svim učenicima koji pokazuju određeni stepen zainteresovanosti, truda, znanja, Tikt nakon završetka njihovog školovanja, nudi stalno zaposlenje u preduzeću”.

Za razliku od Tikta, koji posluje skoro 20 godina i zapošljava oko 65 radnika, te spada u red srednjih preduzeća, preduzeće za proizvodnju, promet i usluge “AMC Int. d.o.o.” iz Kalesije je nastalo prije četiri godine ali radi ozbiljno, svoje proizvode plasira u Zapadnu Evropu, te aktivno radi u edukaciji đaka kada su u pitanju ove vrste tehnologija.

“Mi u proizvodnji koristimo CNC mašine i savremenu tehnologiju, te smo orijentisani ka izvozu većine naših proizvoda”, poručuje mladi direktor ove firme Mahir Omerović i dodaje: “Sarađujemo sa srednjim školama, među kojima je Mašinski tehničar-operater CNC mašina, koji nas s profesorima Enesom Mujanovićem i Ibrahimom Bračićem redovno posjećuju u okviru svoje praktične nastave.”

Naše firme ne samo da su konkurentne na području Zapadne Evrope, nego tamo otvaraju svoje poslovnice. Primjer takvog preduzeća je “Lion d.o.o.” iz Gradiške, koji je nedavno otvorio svoju poslovnicu u Njemačkoj.

“Mi smo nakon Kine odlučili da otvorimo poslovnicu i u Njemačkoj kako bi što lakše komunicirali sa svojim partnerima, kako po pitanju kupovine, tako i prodaje”, ističe direktor firme Lion Viktor Vukotić.

Ovo su samo neke od pozitivnih primjera poslovanja naših preduzeća, što samo potvrđuje da se može uspjeti. U prilog tome govore i brojni projekti, od kojih se posebno ističe projekat „Gradiška grad Drveta“, gdje je drvoprerađivačka proizvodnja u Gradišci stavljena u fokus, a sve je prepoznala Evropska unija.

Bilo kako bilo svako društvo treba fabrike i proizvodnju ali uz to je neophodno pratiti savremene trendove, a ova preduzeća pokazuju da je uz dobro znanje i adekvatno rukovodstvo moguće parirati i velikim igračima na svjetskom tržištu.

(Priče sa granice)