Dozvole za izgradnju teniske arene izdavane naknadno

Dozvole za izgradnju teniske arene izdavane naknadno

U izgradnju arene za teniski turnir “Srpska open” su netransparentno uloženi desetine miliona maraka javnog novca, a dozvole su izdavane naknadno, u „

Susret učesnika projekta “Naše hronike” u Banjoj Luci
Dali izuzetno vrijedno zemljište za gradnju zgrade a za sada nisu dobili ništa. Klasična lovačka priča
Otvoreno pismo nastavnika AGGF: Banjaluka svačiji grad

U izgradnju arene za teniski turnir “Srpska open” su netransparentno uloženi desetine miliona maraka javnog novca, a dozvole su izdavane naknadno, u „hodu“, dok je izgradnja trajala. Sve nadležne institucije, poput Inspektorata Srpske su to znale, ali su okretale glavu u stranu i nisu sa tim željeli ili smjeli da se bave.

Nakon višemjesečnog insistiranja, novinaru portala CAPITAL Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS dozvolilo je uvid u dozvole koje je ova institucija izdala za ovaj objekat.  Iz tih dokumenta je jasno vidljivo da su radovi počeli i trajali, a da za projekat nisu bile izdate sve potrebne dozvole.

To potvrđuje dosadašnje pisanje našeg portala koji je u seriji tekstova između ostalog, upozoravao na nepostojanje neophodnih dozvola, kao i regulacionog plana.

Pripremni radovi za izgradnju sportskog terena za potrebe turnira „Srpska open“ uz park “Mladen Stojanović” su počeli, u novembru prošle godine. Projekat u tom momentu nije imao nijednu potrebnu dozvolu.

Naime, izdate dozvole resornog ministarstva pokazuju da su lokaciji uslovi izdati tek 14. decembra 2022. godine Teniskom savezu RS, kao investitoru na projektu.

U pitanju je dokument, koji prethodi građevinskoj dozvoli za pripremne radove koji je izdat 20. januara 2023. godine i odnosi se na zemljane radove te zaštitu temeljne jame.

„Daje se investitoru Teniski savez RS građevinska dozvola za izvođenje pripremnih radova za izgradnju privremenog sportskog objekta u Ulici Olimpijskih pobjednika. Ovi radovi obuhvataju izgradnju zaštitne ograde gradilišta, postavljanje privremenih objekata za potrebe gradilišta, pripremu unutrašnje saobraćajne komunikacije te izvođenje drugih radova obuhvaćenih projektom – izgradnju konstrukcije za zaštitu temeljne jame sa iskopom, a sve to u skladu sa organizacionom šemom gradilišta“, precizirano je u građevinskoj dozvoli za pripremne radove koja je izdata 20. januara 2023. godine.

U trenutku kada su izdate gore pomenuti dokumenti radovi na terenu bili odmakli daleko od pripremne faze, jer se već izvodilo betoniranje stubova.

Izgradnja sportskog terena je nastavljena samo sa pripremnom dozvolom, a zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je predat prije nego što je izdata građevinska dozvola za pripremne radove i to u zadnjim danima prošle godine, preciznije 30. decembra.

Na izdavanje tog dokumenta se dugo čekalo, a radovi su se u međuvremenu nesmetano odvijali.

Privremeni objekat od 45 miliona KM

Iz dokumenta u koje je imao uvid portal CAPITAL vidljivo je da je 7. aprila 2023. godine investitoru Teniski savez RS, izdata građevinska dozvola za izgradnju privremenog sportskog objekta spratnosti dvije podzemne etaže, plus prizemlje ukupne korisne površine 5.816 metara kvadratnih.

Ova dozvola obuhvata kompletnu izgradnju objekta i dozvola je privremenog tipa jer regulacioni plan na toj lokaciji treba da se mijenja.  Onoga momenta kada se promijeni i u slučaju ako taj izmijenjeni RP bude obuhvatio ovaj objekat, kakav je trenutno napravljen, ona, tek tada može postati trajnog karaktera za taj objekat.

U građevinskoj dozvoli je navedeno da je „Grad Banjaluka saglasan da građevinska i upotrebna dozvola glase na Teniski savez RS, a da će se nakon dobijanja upotrebne dozvole izvršiti primopredaja objekta budućem vlasniku Gradu Banjaluka”.

U resornom ministarstvu su potvrdili da je izdata upotrebna dozvola za sportsku arenu, prije početka turnira, ali još nije poznato da li je urađena primopredaja objekta Gradu Banjaluka.

Gore navedeni datumi pokazuju da je građevinska dozvola, dokument koji je inače neophodno dobiti prije nego što uopšte počnu građevinski radovi na jednom objektu, izdan u ovom slučaju kada je arena već skoro u potpunosti bila izgrađena.

Izvođenja radova bez građevinske dozvole je prekršaj

Advokat Arsenije Baltić kaže da je izvođenja radova bez građevinske dozvole prekršaj po Zakonu o uređenju prostora i građenju te da se građenju objekta može pristupiti tek nakon rješenja kojem je izdata građevinska dozvola. Za ovaj prekršaj je predviđena novčana kazna i eventualno zabrana obavljanja djelatnosti na neko vrijeme.

„Ako je građevinska dozvola izdata nakon što je većina radova izvedena onda je to pokazatelj grubo nezakonitog postupanja od strane ministarstva, koje je nadležno za nadzor zakonitosti u toj oblasti“, rekao je Baltić i dodao da je upitno kako se mogao na vrijeme obaviti tehnički pregled objekta.

„Ako je građevinska dozvola zaista izdata 7.aprila vrlo malo je vjerovatno da su mogli obaviti tehnički pregled, koji je pretpostavka za izdavanje upotrebne dozvole prije svečanog otvaranja objekta 12.aprila“, precizirao je Baltić koji je pojasnio da se prilikom tehničkog pregleda treba utvrditi da li su svi radovi izvedeni onako kako je u građevinskoj dozvoli to određeno.

„Bukvalno su imali dva ili tri radna dana za taj posao, ako se pogleda kalendar“, rekao je Baltić.

Podsjećamo, portal CAPITAL je mjesecima unazad pisao o nepravilnostima vezanim za izgradnje teniskog kompleksa na kojem se odigrao ATP 250 turnir „Srpska open“.

Turnir je u Banjaluci održan od 17 do 23. aprila a prema dosadašnjoj računici u sportski kompleks za ove namjene je do sada utrošeno oko 45 miliona KM javnog novca.

(CAPITAL)