Dok se o ruskom uticaju i ruskim ljudima u BiH na svakodnevnoj bazi priča i razgovara, pa potom i o uticaju zapada, kineski uticaj je u trećem planu. No kineske kompanije uzimaju lijep biznis kolač,…