Babić i Bobar banka u zajedničkom pohodu na “NAS” iz Dervente?!

Babić i Bobar banka u zajedničkom pohodu na “NAS” iz Dervente?!

Gligo Vračević, privrednik koji je izgradio novu autobusku stanicu u Derventi, zbog dugova je bio prinuđen da udio u vlasništvu nove stanice ustupi Ži

Pobjeda „Autoprevoza“: Banjaluka definitivno izgubila staru autobusku stanicu
Prijetnje novinaru našeg portala Stefanu Blagiću: “Završio je sa umorom Kopanje i sada se pojavio drugi”
Autoprevoz u vrzinom kolu milionskog kriminala, umiješane i strane organizacije

Gligo Vračević, privrednik koji je izgradio novu autobusku stanicu u Derventi, zbog dugova je bio prinuđen da udio u vlasništvu nove stanice ustupi Živku Babiću iz Banjaluke, jednom od akcionara firme “Autoprevoz” iz najvećeg grada Srpske. U nekoliko tekstova već smo obrađivali Babićeve poslove u “Autoprevozu”, a tekstove možete da pročitate ovdje i ovdje.

Dogovor je bio da većinski vlasnik novoizgrađene stanice bude Babić i to u procentu od 70 odsto, dok bi Vračević zadržao 30 odsto vlasništva.

Tako firma „NAS“ d.o.o. počinje sa radom 1.2.2012.god.sa imenovanim direktorom Novarlić Živojinom i vlasnicima Babić Živkom i Gliginim sinom Vračević Milanom.

Firma je radila i pomalo se razvijala u pozitivnom smislu sa postojećim rukovodećim kadrom. Većinski vlasnik, Živko Babić i direktor Novarlić Živojin, 10.8.2012. god. odlaze u Banjaluku i prave hipotekarne ugovore na iznosu od 9 miliona i 550 hiljada KM, gdje zadužuju firmu „NAS“d.o.o. i kao sudužnika i hipotekarno. To se sve radi mimo manjinskog vlasnika koji nije znao šta se dešava u firmi do 3.7.2013.godine kada sam ja otišao u republički zavod da izvadim zemljišno-knjižni izvadak.Kada sam dobio tu dokumentaciju, vidio sam da je firma sa četiri ugovora hipotekarno zadužena kod Bobar banke“, priča za naš portal Gligo Vračević.

Iz Bobar banke za Infovezu je potvrđeno da je “Autoprevoz” a.d. Banja Luka koristio kreditna sredstva i imao više obezbjeđenja među kojima je bilo i obezbjeđenje Nove autobuske stanice “NAS” Derventa.

Hipoteke su upisane na osnovu dostavljene dokumentacije založnih dužnika, potpisanih ugovora o zalogu i uknjiženju u RUGIP-u. U skladu sa donesenom Odlukom od strane povjerilaca izvršena je otplata obaveza od strane korisnika kredita i izdate su sve brisovne dozvole za imovinu koja je bila založena pa i za imovinu Nova autobuska stanica “NAS” Derventa“, kazali su nam iz Bobar banke.

Interesantno je da je direktor Novarlić Živojin, kao odgovorno lice potpisao sve ugovore, a zatim napustio firmu 17.1.2013. godine bez ikakvog znanja Vračevića, a zatim, većinski vlasnik Živko Babić saziva Skupštinu i donosi odluku o imenovanju novog direktora – Matić Miroslava.

Sa sadašnjim direktorom pravi projekte kako da se riješi manjinskog vlasnika i tu ulaze u protivzakonita djela, a to su falsifikovanje Odluke br.181/2012, da bi pokrili potpis prethodnog direktora, ali i notara Golić Gorana iz Banjaluke. Ova odluka bi im služila kao dokaz na sudu u Derventi, zato što smo tužili Bobar banku za protivzakonito uknjižavanje hipoteka“, objašnjava Gligo Vračević.

Odlukom se odobrava zalaganje nekretnina u vlasništvu “NAS”-a za kreditno zaduženje “Autoprevoza”.

Sporna Odluka za koju porodica Vračević tvrdi da je falsifikovana, odnosno da je potpis Milana Vračevića falsifikat.

Kada smo uputili pitanja direktoru “Autoprevoza” Dejanu Mijiću, on nam je rekao da su informacije koje tražimo od ove firme u domenu  poslovne tajne, te da tražene informacije jedino može da nam dostavi vlasnik preduzeća.

Mi smo kontaktirali i većinskog vlasnika Živka Babića koji nije odgovarao na naše pozive. Babić je u posljednjem odgovoru koji je dao našem portalu uputio indirektne prijetnje koje su novinari našeg portala prijavili policiji.

Vračević dodaje i da su direktor i većinski vlasnik sazvali Skupštinu 14.12.2013. gdje su na dnevni red stavili donošenje odluke o prihvatanju pravnih radnji i donošenje odluke retroaktivno.

Naravno, na tom sastanku ja, kao punomoćnik manjinskog vlasnika, bio sam protiv, što je i zapisnički konstatovano. Navedena Odluka u izjavi je falsifikat koji nije protokolisan u knjizi Odluka, iako direktor Matić Miroslav ovjerava sa falsifikovanim pečatom da je kopija vjerna originalu. Originalni pečat koji je pravljen 2011. godine kada je osnovana firma je manji od falsifikovanog. U ovom slučaju pravljen je falsifikovan pečat i falsifikovana Odluka. Ovo su radnje rađene, iz moje perspektive, da bi zaštitili nezakonite radnje prethodnog direktora Novarlić Živojina, a i većinskog vlasnika Živka Babića“, zaključuje Vračević.

U toku vođenja sudskog procesa koji su Vračevići pokrenuli 2013. protiv Bobar banke 3.12. iduće godine od strane Agencije za bankarstvo dolazi do proglašenja  da je Bobar Banka bankrotirala i da ide u likvidaciju. Slučajno ili ne, Gligo Vračević je jutro poslije toga imao zakazano ročište po tužbi protiv banke.  Poslije toga, Zakonom o stečaju sve sudske radnje prema banci prestaju do okončanja stečajnog postupka.

Od dana kada su saznali da smo tužili Bobar banku nismo u mogućnosti da pratimo poslovanje firme niti su nam bilo kakve informacije dostupne. Na mnoge naše zahtjeve za sazivanje skupštine i u pismenoj formi, a i usmeno, nisu se oglasili“, kazao je manjinski akcionar Milan Vračević.

 

U sedmom mjesecu 2018. godine većinski vlasnik Živko Babić i direktor Miroslav Matić sazivaju skupštinu društva sa jednom tačkom dnevnog reda – Upis hipoteke drugog reda firme “Bewo Real Estate” d.o.o. Banja Luka na 1 800 000 KM. Ovom prilikom notar Ljeposava Macanović iz Banjaluke konstatovala je da je upozorila ugovorne strane da prilikom zaključenja notarske isprave založni dužnik III (NAS) nije dostavio pravno valjanu Odluku Skupštine društva za ovaj pravni posao.

Vračevići su podnijeli više krivičnih prijava Okružnom javnom tužilaštvu Doboj i Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka protiv Živka Babića, Miroslava Matića i Živojina Novarlića. Okružni javni tužilac Biljana Janković 2019. donijela je naredbu o obustavljanju istrage protiv Živka Babića i Živojina Novarlića. Jankovićeva je tvrdila da falsifikovanje Odluke kojom se odobrava zalaganje nekretnina u vlasništvu “NAS”-a za kreditno zaduženje “Autoprevoza” predstavlja prekršaj, a ne krivično djelo.

Od početka rada firma “NAS” konstantno posluje u minusu, da bi 2020. kumulativni gubitak iznosio 445.000 KM, a po riječima porodice Vračević, većinskom vlasniku nikada nije ni bilo u interesu da firma pozitivno posluje, nego da služi kao zalog odnosno hipoteka na podizanje kredita.

Autor: Stefan Blagić