ETIČKI KODEKS

Etički kodeks

Uvod
Ovaj Kodeks je izveden iz postojećih evropskih standarda novinarske prakse i Kodeksa za štampu i online medije BiH Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini. Kodeks ima za cilj da postavi osnove sistema uređivanja i moralno je obavezujući za novinare, urednika i vlasnika online medija infoVeza.com
Urednik, novinari i vlasnici portala infoVeza.com će poštovati principe etike i štititi profesionalni integritet novinarstva. Pored ovog Kodeksa, Zakoni i druga zakonom određena pravila u Republici Srpskoj i BiH čine okvir za rad navedenog portala.

Opšte odredbe
Urednik, vlasnik i novinari portala (u daljem tekstu novinari) infoVeza.com imaju obavezu da prema javnosti održavaju visoke etičke standarde.
Dužnost svih novinara je da građanima predstavljaju blagovremene, korisne i relevantne informacije. Takođe, dužnost je da brane načela slobode informisanja, slobodne govora i izražavanja, te načelo nepristrasnosti.
Novinari poštivaju i pridržavaju se opšteprihvaćenih standarda o ljudskim pravima, onako kako su definisana međunarodnim aktima o ljudskim pravima, ali i aktima sa prostora Bosne i Hercegovine.
Novinari će štititi prava pojedinca, dok će u isto vrijeme podržavati pravo na informaciju koja služi javnom interesu.

Član 1 – Interes javnosti
Interes javnosti, u značenju ovog Kodeksa, definisan je kao postupak i/ili informacija kojima je namjera pomoći javnosti u donošenju ličnog mišljenja i odluka o pitanjima i događajima, uključujući i napore otkrivanja krivičnog djela i/ili prekršaja, te spriječiti zavođenje javnosti nekom izjavom ili postupkom pojedinca ili organizacije.

Član 2 – Urednička odgovornost
Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu, te osigurati da navedeni medij radi potpuno nezavisno.
Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja.
Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije.

Član 3 – Diskriminacija
Novinari će u svakom trenutki biti svjesni opasnosti koja se javlja uslijed podsticanja govora mržnje, diskriminacije te netolerancije. Imajući to u vidu, novinari će dati sve od sebe kako ne bi podsticali mržnju, kako u svom radu ne bi diskriminisali određene grupe u društvu, kako u svom radu ne bi podsticali nejednakost na osnovu etničke, nacionalne, vjerske, seksualne i druge pripadnosti. Takođe, novinari ni u kom slučaju neće podsticati krivična djela i nasilje. Novinari će u svom radu poštovati osobenost i pravo svakog čovjeka da se izjašnjava i da radi šta želi, ukoliko to ne ugrožava nekog drugog.

Član 4 – Tačnost i fer izvještavanje
Novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala.
Fotografije i dokumenti ne smiju biti falsifikovani i/ili korišteni na krivonavodeći način.
Novinari ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike.
Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna.
Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem.
Novinari će uvijek izvještavati istinito i tačno o ishodu radnje poduzete u vezi s klevetom u koju su bili uključeni.
Novinari će izvještavati samo na osnovu činjenica čije je porijeklo novinaru poznato.
Kod izvještavanja i komentara kontroverze, novinari će se potruditi da saslušaju i predstave sve strane u sporu. Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju.
Novinar će jasno praviti razliku između komentara, pretpostavke i činjenice.

Član 5 – Mogućnost odgovora
Navedana mogućnost će stajati na raspolaganju svim osobama ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristrasnosti izvještavanja. Odgovor ne smije biti veći od integralno objavljenog teksta i može se objaviti ne duže od 5 dana nakon objavljivanja integralnog teksta.

Član 6 – Pogrešno predstavljanje
Novinari će koristiti samo pravedna sredstva da dođu do vijesti, dokumenata i/ili fotografija.
Novinari i fotografi neće dolaziti do informacija i/ili fotografija putem zastrašivanja ili maltretiranja.
Neetički je pogrešno predstavljati nečiji identitet ili namjeru i koristiti se mahinacijama da bi se došlo do informacije za objavljivanje, osim u ekstremnim okolnostima i u zakonitoj formi, kada bi objavljivanje informacije dobijene na takav način jasno služilo javnom interesu.

Član 7 – Privatnost
Novinari će izbjegavati uplitanje u nečiji privatni život, osim ako takva uplitanja nisu potrebna u interesu javnosti.
Teme koje uključuju lične tragedije će biti obzirno tretirane, a pogođenim ličnostima će se prići diskretno i sa saosjećanjem.

Član 8 – Osobe optužene za krivična djela
Novinari neće nikoga tretirati kao kriminalca prije donošenja sudske presude koja to potvrđuje.
Novinari imaju obavezu ne donositi preuranjene sudove o krivici optužene ličnosti.
Novinari imaju obavezu da objave informaciju o odbacivanju optužbe ili oslobađanju ličnosti za koju su ranije objavili da je optužena ili da je suđenje počelo. Novinari će pokazati poseban oprez i osjetljivost kod izvještavanja o svjedocima u sudskim procesima za ratne zločine, poštujući pravila i odredbe za neimenovanje zaštićenih svjedoka.

Član 9- Zaštita djece i maloljetnika
U tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta.
Novinari su dužni zaštititi identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost.
Novinari ne smiju intervjuisati niti fotografisati djecu mlađu od 18 godina, s pitanjima koja se odnose na porodicu djeteta, bez prisustva roditelja ili bez dozvole roditelja ili staratelja.
Novinari ne smiju identifikovati djecu mlađu od 18 godina u slučajevima kada su žrtve krivičnih djela.
Novinari ne smiju ni pod kakvim okolnostima identifikovati djecu mlađu od 18 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci, žrtve ili optuženi.

Član 10 – Reklamiranje i sponzorisanje
Reklame, političke reklame i sponzorisani članci i dodaci moraju biti razdvojeni od uredničkog sadržaja i jasno označeni kao ono što jesu.
Sponzorisani materijali moraju jasno ukazivati na izvor sponzorisanja.

Član 11 – Povjerljivost izvora informacija
Kad god je to moguće, novinari treba da se oslane na otvorene, identifikovane izvore informacija. Ovakvi izvori treba da budu pretpostavljeni anonimnim izvorima, čije poštenje i tačnost javnost ne može da ocijeni.
Novinari imaju obavezu da štite identitet onih koji daju informacije u povjerenju, bez obzira na to da li su ili ne te ličnosti izričito zahtijevale povjerljivost.

Član 12 – Autorska prava
Novinari mogu koristiti razumne sažetke originala s ograničenim citatima, materijale iz drugih publikacija ili nosilaca autorskih prava, bez izričite dozvole za to, sve dok je izvor naznačen na odgovarajući način.
Značajna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima, zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samome materijalu.

Član 13 – Žalbe
Infoveza.com sadrži: ime, broj telefona i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog urednika i novinara, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje.
Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratiće se uredniku demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka.