Trećina ugovornih organa nema izrađen plan javnih nabavki

Trećina ugovornih organa nema izrađen plan javnih nabavki

Rezultati monitoringa portala PratimoTendere, na uzorku od 190 ugovornih organa, pokazuju kako je približno svaki treći ugovorni organ imao određenih

Drugi put da RUGIP odbija ponudu “Prointera” koju nakon rješenja KRŽ prihvata
Kajinoj firmi “MG Mind” 1,5 milion od Grada Banja Luka
Eko bel “trlja ruke”
Rezultati monitoringa portala PratimoTendere, na uzorku od 190 ugovornih organa, pokazuju kako je približno svaki treći ugovorni organ imao određenih problema kada je riječ o planiranju javnih nabavki u 2023. godini. U prvom tekstu u vezi s problemima planiranja javnih nabavki, portal PratimoTendere izdvaja nekoliko primjera – Aerodromi Republike Srpske, Željeznice FBiH, FUP, Lutrija RS, MUP RS…

Dobar plan predstavlja osnov za kvalitetno obavljanje bilo kojeg posla. S tim u vezi, planiranje novčanih troškova ključan je segment svakog ekonomskog plana.

Sve to je prepoznato i u samom Zakonu o javnim nabavkama BiH. Svi ugovorni organi u Bosni i Hercegovini moraju imati javno dostupan plan javnih nabavki. Planiranje je, podsjetimo, prva faza u procesu javnih nabavki, a planom ugovorni organi zapravo daju transparentne podatke u vezi s tim šta namjeravaju nabaviti, kada i za koliko novca.

Međutim, praksa pokazuje kako veliki broj ugovornih organa u BiH ima određene probleme već na prvom koraku u procesu provođenja javnih nabavki.

Prije nego iznesemo konkretne primjere, podsjetimo kako prema Zakonu o javnim nabavkama BiH ugovorni organi mogu započeti postupak javne nabavke samo ako je ona predviđena planom ili ako je donesena posebna odluka o pokretanju postupka.

Dalje, ugovorni organi dužni su objaviti plan nabavki na Portalu javnih nabavki, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja budžeta, odnosno finansijskog plana ili drugog dokumenta kojim se odobravaju sredstva za nabavke.

U slučaju neusvajanja budžeta, objavljuje se privremeni plan javnih nabavki za period privremenog finansiranja.

Dakle, u svakom slučaju mora postojati neki planski dokument, objavljen u zakonskom roku, na osnovu kojeg se zakonski mogu provoditi javne nabavke.

Tim portala PratimoTendere je u okviru monitoringa javnih nabavki, naravno, pratio i ovaj segment.

U prvom dijelu predstavljamo podatke za 190 ugovornih organa. Rezultati pokazuju kako je približno svaki treći ugovorni organ imao određenih problema kada je riječ o planiranju javnih nabavki.

Šta to znači u praksi? Da u roku od 30 dana od početka godine nije objavljen plan javnih nabavki ili privremeni plan javnih nabavki na zvaničnom Portalu javnih nabavki.

Portal PratimoTendere kontaktirao je nekoliko ugovornih organa za koje je monitoringom utvrđeno da nemaju u zakonskom roku objavljen plan javnih nabavki.

Neki ugovorni organi nisu nikako usvojili plan javnih nabavki, pravdajući to neusvajanjem plana poslovanja. Jedan od takvih su i Aerodromi Republike Srpske.

„Plan javnih nabavki za 2023. godinu još uvijek nije usvojen s obzirom na to da nije usvojen Plan poslovanja za istu. Po usvajanju Plana poslovanja biće usvojen i objavljen plan javnih nabavki na Portalu javnih nabavki u skladu sa ZJN“, odgovoreno nam je iz Aerodroma RS.

Podsjetimo, prema izmjenama i dopunama zakona, ugovorni organi moraju sve nabavke, uključujući i one niže vrijednosti, planirati. Aerodromi RS su, bez dostupnog planskog dokumenta, u 2023. godini već zaključili nekoliko direktnih sporazuma!

 

Ni iz Željeznica FBiH nisu u roku od 30 dana objavili planski dokument.

„Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo ima unesen Plan nabavki na Portalu javnih nabavki sa statusom „u pripremi“, a konačno će biti objavljen kreiranjem objave u zakonski ostavljenom roku“, odgovoreno je ranije portalu PratimoTendere.

Tek nakon našeg upita, 24. marta, objavljen je Privremeni plan javnih nabavki, a prethodno je raspisano više tendera u ovoj godini bez dostupnog plana, te je zaključeno više direktnih sporazuma.

Ni Federalna uprava policije nema objavljen i javno dostupan plan javnih nabavki, a već je ovaj ugovorni organ zaključio više direktnih sporazuma i raspisao veći broj tendera.

Iz FUP-a su odgovorili kako je plan, ipak, objavljen krajem februara:

„Obavještavamo Vas da je Federalna uprava policije dana 27.02.2023. godine putem portala e- Nabavke izvršila objavu Plana nabavki za 2023. godinu.“

Na zvaničnom Portalu javnih nabavki tog plana – nema:

Lutrija Republike Srpske je planski dokument objavila tek 24. marta, a nekoliko tendera je, također, raspisala i prije zvanične objave plana.

U odgovoru portalu PratimoTendere, istakli su kako je „Skupština akcionara Lutrije RS a.d. Banja Luka na sjednici održanoj 27.02.2023. godine usvojila Plan poslovanja za 2023. godinu, kojim se, između ostalog, odobravaju sredstva za nabavke“, te su nam i najavili objavu planskog dokumenta. No, podsjetimo, sporno je to što su neki tenderi objavljeni i prije same objave plana.

Neki ugovori organi uspjeli su iskoristiti vrijeme prije stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, te svoj plan nabavki objaviti isključivo na svojoj internet stranici.

„Plan nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2023. godinu usvojen je dana 08.12.2022. godine i isti je, istog dana, objavljen na veb stranici MUP-a Srpske, u skladu sa tada važećim odredbama člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama. Imajući u vidu da je Narodna skupština Republike Srpske ranije nego što je uobičajeno (dana 02.11.2022. godine) usvojila Budžet za 2023. godinu, navedeni plan nabavki objavljen je prije početka primjene izmjena zakona, a ispravnost ovakvog postupanja je savjetodavnim mišljenjem potvrdila i Agencija za javne nabavke BiH“, odgovoreno nam je iz MUP-a RS.

Ovo praktično znači da će i sve buduće izmjene plana nabavki, kao i eventualne posebne odluke, biti objavljivane isključivo na internet stranici MUP-a RS. Ipak, istaknimo da su iz MUP-a RS mogli, u duhu transparentnosti, sve ove podatke učiniti dostupnim i na Portalu javnih nabavki, no do sada to nisu uradili.

Objavljen plan javnih nabavki na Portalu javnih nabavki nema ni Olimpijski centar Jahorina, iako redovno rapisuje tendere u 2023. godini. Spomenimo još da javno objavljene planove nemaju ni, na primjer, HE na Vrbasu i Centar Skenderija.

 

 

(pratimotendere.ba)